daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti

Koupili jste během roku 2017 nemovitost ? Potom se Vás týká daň z nemovitosti Tedy se na Vás vztahuje povinnost podat do konce ledna 2018 daňové přiznání. Přesněji do 31.1. 2018. Tato daň se na rozdíl od jiných platí dopředu. Jakou formou se daňové přiznání podává ? Tiskopis včetně všech příloh je k dispozici na Přečíst si víc oDaň z nemovitosti[…]

daň koupě nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve nazývaná jako daň z převodu nemovitostí) Poplatníkem je nabyvatel. POZOR! Dříve to by prodávající. Sazba daně – 4 % Výpočet daně – součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně Základ daně – nabývací hodnota nemovité věci snížená o uznatelný výdaj Uznatelný výdaj – odměna a náklady prokazatelně Přečíst si víc oDaň z nabytí nemovitých věcí[…]

Daň z přidané hodnoty u pozemků

  Daň z přidané hodnoty u pozemků od 1.1. 2014 V zákoně o DPH již od 1. 1. 2014 není uveden pojem stavebního pozemku. Nová právní úprava jde jinou cestou, zjednodušeně řečeno, po 1. 1. 2014 bude od DPH osvobozen jen ten pozemek, který je nezastavěn, bez stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby. Dodání Přečíst si víc oDaň z přidané hodnoty u pozemků[…]