Předkupní právo 2018

Předkupní právo se vrací. Díky zákon 460/2016 Sb. se nám od 1.1.2018 vrací předkupní právo. Tedy povinnost při podílovém spoluvlastnictví nabídnout nemovitost spoluvlastníkům. Což však komplikuje převod nejen garážových stání v novostavbách, ale všech nemovitostí, jež jsou zapsány ve spoluvlastnictví. Zákon nám totiž sice vrátil předkupní právo jako před rokem 2013, změnil se však např. postup Přečíst si víc oPředkupní právo 2018[…]

Stavba je součástí pozemku

Stavba je součástí pozemku Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Ani po 1. 1. 2014 však nebudou součástí pozemku tyto stavby: podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro, tunel, Přečíst si víc oStavba je součástí pozemku[…]

Nové vymezení nemovitých věcí

Nové vymezení nemovitých věcí Nemovité věci jsou všechny pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro, tunely, podzemní parkoviště), jakož i věcná práva k nim (např. zástavní právo, věcné břemeno), a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (např. právo stavby). Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou Přečíst si víc oNové vymezení nemovitých věcí[…]

Novinky v právní úpravě nájmu

Novinky v právní úpravě nájmu NOZ se bude aplikovat na všechny nájmy bytu a nájmy nemovitých věcí ode dne 1. 1. 2014 (s výjimkou tzv. pachtu), i když byla smlouva uzavřena před tímto datem Obecné koncepční změny: stačí, aby bylo ze smlouvy patrné, že se jedná o nájemní smlouvu, co je předmětem nájmu a kdo je Přečíst si víc oNovinky v právní úpravě nájmu[…]

Zrušení současného předkupního práva spoluvlastníků

Zrušení současného předkupního práva spoluvlastníků Současné zákonné předkupní práva spoluvlastníků dle § 140 současného občanského zákoníku bude dne 1. 1. 2015 zrušeno (uplynutím jednoho roku po účinnosti NOZ). Zákonné předkupní právo bude vznikat pouze v případech, kdy spoluvlastnictví vzniklo v rámci dědění, nebo jiným způsobem, který spoluvlastníci nemohli ovlivnit. V takovém případě vznikne časově omezené spoluvlastnické právo po Přečíst si víc oZrušení současného předkupního práva spoluvlastníků[…]