Prodat či pronajmout?

Prodat či pronajmout?

Prodat, nebo pronajmout? 

V životě každého z nás přijde situace, kdy se musí rozhodovat o novém bydlení, změně
působiště nebo se vypořádáváme s nemovitostí, která zůstala opuštěná.

Jedna z prvních myšlenek v takové chvíli je, jestli se vyplatí nemovitost prodat, nebo je lepší ji pronajmout a
využít jako vedlejší příjem. Část lidí si okamžitě odpoví, že ceny nemovitostí jsou nyní vysoko
a proto je dobré toho využít a nemovitost prodat. Jenže tak snadné to není. Jaké faktory je
třeba brát v úvahu?

První otázkou je, z jakého důvodu prodej (nebo pronájem) nemovitost řešíme. Asi nejobvyklejší situace je, že se
rozrůstá rodina a vy hledáte větší prostor k životu. Úplně jiná situace může nastat, pokud jste
nemovitost zdědili nebo třeba máte investiční byt, který se k pronájmu používá. První otázka,
na kterou je třeba najít odpověď zní: „Co udělám s penězi, které za nemovitost utržím?“.
Odpověď je klíč na to, zda má smysl nemovitost prodat nebo pronajmout.

1. hledáme nový životní prostor
Pokud v nejbližší době budete hledat nový domov, je otázka financování úplně nejdůležitější.
Banky jsou v poslední době stále obezřetnější a získat hypotéku nemusí být vždy úplně
jednoduché. Dalším faktorem je vysoká cena nemovitostí. Vlastnictví nemovitosti, kterou
můžete prodat a minimálně z části díky tomu vyřešit nákup nového bydlení, je obrovská
výhoda. V případě, kdy máte větší částku v hotovosti, bude získání nového bydlení výrazně
jednodušší.

2. nepotřebujeme hotovost
V případě, kdy nepotřebujete hotovost k financování nového bydlení nebo třeba chalupy, je
prodej skoro zbytečný. Ceny nemovitostí jsou sice cyklické a mohou krátkodobě zase
klesnout, ale v delším časovém horizontu rostou nepřetržitě. Jasným příkladem je pokles cen
v době celosvětové finanční krize. Ke korekci tehdy velmi vysokých cen došlo během let 2009
– 2012. Od té doby ale ceny nemovitostí opět rostou. Na předkrizovou úroveň se dostaly
velmi rychle a dnes jsou o mnoho výše, než v roce 2008. Právě z těchto důvodů je zbytečné
prodávat nemovitost, pokud nemám jasné využití finančních prostředků, které prodejem
získám.

3. specifické případy
Samozřejmě nastávají různé situace, kdy majitel nemovitosti sice nepotřebuje hotovost, ale
zároveň nemusí být nejlepší nápad nemovitost držet. Místo toho je někdy lepší nemovitost
prodat a pořídit zcela jinou za podobnou cenu. Například v případě, kdy je byt v domě
zatížen úvěry z revitalizace. Vysoké náklady v podobě odvodů za byt sráží výnosy z pronájmu
a proto se takový byt nevyplatí držet. Také je třeba zvážit, kde se nemovitost nachází, jaká
bude její průměrná obsazenost, jaký nájem je možné z nemovitosti získat, zda nepotřebuje
rekonstrukci či co dalšího je třeba zařídit, než se byt pronajme. Všechny tyto faktory pak
prokáží, zda je ekonomicky smysluplné nemovitost držet.

4. nevyužité nemovitosti
Nevyužité nemovitosti tvoří další specifickou oblast, na kterou není vždy jednoduché
odpovědět. Překvapivě velká část nemovitostí i ve městech zůstává neobsazená. Takové
nemovitosti chátrají už jen tím, že v nich nikdo pravidelně netopí a nevětrá. Jejich cena tedy v čase neroste tak, jak by mohla. I v tomto případě je dobré sejít se s profesionálem, který je schopen rozpoznat možnosti využití takového prostoru. Někdy se nemovitost dá pronajmout
na bydlení, jindy je to vhodný prostor například jako sídlo firmy. Je až překvapivé, jak často
dokáže profesionál přijít na řešení, které majitele nemovitosti vůbec nenapadne. Přitom je
velká škoda, pokud dům či byt jen chátrá na místo toho, aby svým majitelům vydělával.
Pokud uvažujete o tom, zda je vhodnější prodat nebo pronajmout, stavte se v jakékoli naší
realitní kanceláři. Naši zkušení makléři s vámi proberou situaci, pomohou vám najít
nejvhodnější řešení, případně se postarají o prodej nebo pronájem. Samotná konzultace vás
navíc nestojí nic víc než trochu času.

Pokud byste potřebovali řešit prodej či pronájem,

neváhejte se na nás obrátit.

Drhovy

Drhovy

Pod obec Drhovy spadá Homole. V Drhovech žije cca 235 obyvatel, rozloha je 789 ha a nadmořská výška 410 m n. m.

Obec Drhovy se rozkládá asi 18 kilometrů východně od Příbrami a 7 kilometrů jihovýchodně od města Dobříš. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech z roku 1653.

Homole je malá vesnice, část obce Drhovy v okrese Příbram. Nachází se asi 3 km na východ od Drhov. Je zde evidováno 21 adres a trvale tu žije cca 49 obyvatel. Homole leží v katastrálním území Homole u Nechalova o rozloze 1,22 km².

 

Informace ve zkratce:

 • cca 83 domů (z toho 3 bytové)
 • obec nemá veřejný vodovod ani kanalizaci
 • obecní úřad Drhovy – starosta Jiří Mašek; telefon: 318 522 046; úřední hodiny: středa 18:00 – 20:00
 • finanční úřad, stavební úřad, živnostenský úřad a matrika – spadá pod Dobříš
 • zdravotnictví – spadá pod Dobříš
 • školství – spadá pod Dobříš
 • knihovna
 • památky a turistické cíle
  • kaplička
 • sport / děti / volný čas
  • sportovní hřiště
  • dětské hřiště
 • obchod
 • pošta (Dobříš)
 • spojení
  • obcí prochází silnice 119 Dobříš – Drhovy – Křepenice – Sedlčany. Nájezd na rychlostní komunikaci R4 Praha – Strakonice je od obce vzdálen 8 km
  • BUS (obcí vedou autobusové linky např. do těchto cílů: Dobříš, Drevníky, Nečín, Županovice)

 

Rosovice

Rosovice

Rosovice je obec, která rozkládající na úpatí Brd. Leží 5 km od Dobříše, v jižní části Středočeského kraje. Tato obec se skládá ze dvou částí, které náleží katastrálnímu území Rosovice. Nad Sychrovským rybníkem je ves Rosovice, pod Sychrovským rybníkem (ve směru k Dobříši) je část Sychrov. Asi kilometr západně od Rosovic se nachází přidružená obec Holšiny.

První zmínka o obci Rosovice

Poprvé se o obci Rosovice dočítáme v historických pramenech z 19. června 1305. Ves byla příslušenstvím hradu Dobříš. 24. června 1321 ji Štěpán z Tetína vyzvedl na zákupní ves či městečko. Lenní dvůr stával při sychrovském rybníku. Kolem roku 1390 se Rosovice dostaly k arcibiskupskému panství Příbram.

Putování od panství k panství

Později, kolem roku 1520, část Rosovic připadla k Valdeku, po povýšení Příbrami na město (20. 11. 1579) byly Rosovice vráceny zpět k Příbrami, ale rozprodány. K panství Dobříš se Rosovice dostaly znovu kolem roku 1600. Část Sychrova náležela k dobříšskému panství, a to včetně rybníka (o němž je zmínka z roku 1491). Majitelé léna se střídali. V roce 1540 ale král Ferdinand přepustil sychrovský dvůr a dal jej coby dědičný, zpupný a svobodný dvůr nejvyššímu písaři a purkrabímu karlštejnskému Janu Bechyni z Lažan a na Pičíně. Léno pak bylo ze zemských desek vymazáno a zapsáno coby zpupný statek. Tato část vsi se později dostala k obořišsťkému statku, zatímco zbylá část vsi zůstala Dobříši, hlavně také rozsáhlý rybník.

Dlouhá cesta až k Dobříši

Po třicetileté válce byl vystavěn na místě někdejšího manství v obořišťské části nový dvůr a roku 1653 dvě chalupy a krčma. Roku 1788 měl Sychrov 10 popisných čísel, z nichž část náležela k Dobříši a část k obořišťskému panství – ta byla k Dobříši přikoupena 25. srpna 1789. Roku 1849 tu bylo již 15 popisných čísel.

Rosovický kostel

Všechny farní kostely byly vzdáleny i hodinu cesty. U kostelů byly hřbitovy, takže cesta, hlavně v zimě, působila místním lidem značné problémy. Díky Josefu Žáčkovi, který v poslední vůli daroval 13 000 zlatých, mohla být v obci postavena kaple. Tu ale vystavěli až v roce 1913 – povolení stavby provázely značné útrapy – od výběru pozemku po nevhodnost prvotních návrhů, které dělali jiní architekti. Kostel byl nakonec postaven podle návrhu architekta Richarda Klenky a je zasvěcen Petru a Pavlu. Bohoslužby zde až do roku 1936 nebývaly pravidelně, to se ale stavbou katolického domu toho roku změnilo.

Do roku 1947 se v kostele svítilo pouze svíčkami, změna přišla až po elektrifikaci Rosovic a elektrický proud byl zaveden i do kaple. Tři zvony, které byly pro kostel původně ulity, se zrekvírovaly při II. světové válce. Repliky původních byly ulity až po konci války a k jejich vysvěcení a pověšení došlo v roce 1947. 

V současnosti má kostel tři zvony:

 • Petr (největší – 98 kg)
 • Pavel (střední, tzv. umíráček – 58 kg)
 • Václav (nejmenší – 23 kg), patřící do Holšin

Současnost Rosovic

Doprava

Do obce vedou silnice III. Třídy, železniční trať ani stanice na území obce nejsou. V obci ale funguje veřejná autobusová doprava, která má hlavní napojení na Příbram, Dobříš a některé linky jezdí až do Prahy.

Škola

V Rosovicích je základní a mateřská škola Rosovice. Jednotřídka byla postavena už v roce 1808. Mateřská škola se stala samostatnou až v roce 1955. Nyní žáci navštěvují jen 1. stupeň, který je rozdělen do 3 tříd.

Služby a zasíťování obce

V roce 1992 se v obci vystavěla čistička odpadních vod s postupným budováním po obci.

V roce 1997 se zavedl do obce plyn a v roce 1998 se začalo s výstavbou vodovodu.

V obci je fungující sbor dobrovolných hasičů obce Rosovice a Holšiny. Dále také fotbalový klub Sokol Rosovice a najdete zde i Občanské sdružení Pohoda

Vypracovala: Gabriela Mašková – makléř pro tuto oblast

Prameny:  www.wikipedia.org; www.mistopisy.cz; www.fotohistorie.cz

 

Realitní trh Dobříšsko 2019

Realitní trh Dobříšsko 2019

Rok 2019 je nenávratně za námi. A tak i my bychom ho rádi uzavřeli a shrnuli jeho zásadní milníky na realitním a hypotéčním trhu.

Počátkem roku to vypadalo, že Dobříš, jakožto i ostatní města ze středočeského i jiného kraje, stagnují. V průběhu roku však ceny začaly opět růst a to na Dobříši přímo raketově.

 

Prodej byty Dobříš

V roce 2019 se prodalo na Dobříši 42 bytů v osobním vlastnictví. Velmi náš těší, že s prodejem čtvrtiny z nich jsme mohli pomoci. A získat tak pro majitele vyšší než průměrnou cenu. U starých bytů jsme díky staggingu nemovitosti a profesionální prezentaci získali o více než 3000 Kč za metr čtvereční více než je průměr.
Průměrná nabídková cena přesahuje 48tis. Kč za metr čtvereční. Realizovaná  přes 46tis. Kč za metr čtvereční. V tomto období ubylo z nabídky o 21 % bytů. Protočilo se nám jich nějakých 83. A nabídková cena se hodně přiblížila ceně realizované. Proto v nabídkových cenách vidíme jen nepatrný nárůst.

  

Prodej domů Dobříš

 V minulém roce se na Dobříši objevilo v nabídce cca 30 domů na prodej, z nichž velké procento tvořily domy Za Větrníkem. V tuto chvíli z tohoto projektu zbývají k prodeji dle dostupných informací 4 domy. 9 rodinných a 6 řadových prodáno. Celkem bylo na Dobříši prodáno 23 domů.

O domy na Dobříši a v jejím okolí je velký zájem, evidujeme desítky poptávek, pro které aktivně vyhledáváme jejich vysněné bydlení.

Prodej domů okolí Dobříš

V širším okolí se za loňský rok prodalo 66 domů s průměrnou cenou 5,1 mil. Kč (cenu nahoru nám táhne hlavně Mníšecko). V nejbližším okolí, tedy cca do 8 km však pouze 7 a to za průměrnou cenu za metr čtvereční srovnatelnou s průměrnou cenou za metr čtvereční bytu na Dobříši. V nabídce domů do 10 km od Dobříše se pohybovalo cca 40 domů.

Prodej pozemky Dobříš a okolí

Největší „nedostatek“ a také hlad je na Dobříši stále po pozemcích. Způsobila to hlavně vzrůstající tendence ceny bytů a domů a jejich nedostatek. Mnozí zájemci se tedy rozhodli pro stavbu „vlastního“, narazili však na velmi omezenou nabídku. Mnoho obcí kolem Dobříše se nerozšiřuje a tudíž nové parcely nevznikají. Největším rozšířením se změnou ÚP prošly pravděpodobně Drhovy, které se nově odkanalizovaly a plánují vodovod. A tak i zde proběhlo větší množství prodejů pozemků v posledních letech a také masivní nárůst cen, jež je způsoben také pouhým tlakem na cenu prodávajících. Zaznamenáváme poptávku již ve vesnicích cca do 8 km od Dobříše, tedy cca 2. vesnice od Dobříše do všech stran. Očekáváme, že tento kruh by se mohl rozšiřovat a růst cen by měl proběhnout i v širším okolí. Obecně se v obcích do 8 km setkáváme již s realizovanou cenou, která omývá či přesahuje (dle vzdálenosti od Dobříše, zasíťování atd.) okraj 1000 Kč za metr čtvereční. Dobříš se pohybuje již kolem 3500-4000 za metr čtvereční. V okolí bylo na prodej cca 28 pozemků. 6 na Dobříši. V průměru se nabídka pohybuje kolem 1500 Kč za metr čtvereční a je uměle tlačena prodejci výše a výše.

 

  

Hypotéky

Hypoteční trh se po celý loňský rok vyrovnával s přísnější regulací ČNB a zaznamenal nejhorší výsledky za posledních pět let. Objem poskytnutých hypoték se propadl téměř o 17 procent a počet dokonce o více než pětinu. Průměrná úroková sazba loňského roku byla 2,68 procenta. Nejnižší sazba se eviduje k prosinci 2016 1,77 procenta.

Česká národní banka (ČNB) zvolnila v loňském roce tempo zvyšování základních úrokových sazeb. Zatímco v roce 2018 zvýšila sazby celkem pětkrát, v loňském roce to bylo pouze jednou o čtvrt procentního bodu

Zpomalení tempa zvyšování základních úrokových sazeb umožnilo v loňském roce bankám po dvou letech růstu opět snižovat hypoteční sazby. Loni v létě se sazby dokonce vrátily na úroveň ze začátku roku 2018 a až do konce roku dál klesaly. 

 

Průměrná úroková sazba podle Fincentrum Hypoindexu se pozvolna snižovala po celý rok z lednových tří procent až na 2,34 procenta v prosinci. Přesto průměrná úroková sazba vázaná na objem vzrostla oproti předloňské o 0,13 procentního bodu na 2,68 procenta. Za poslední dva roky se průměrná úroková sazba vázaná na objem zvýšila o 0,66 procentního bodu.

 

Centrální banka sice zasadila hypotečním bankám ránu v podobě přísnějších pravidel pro poskytování hypoték již v roce 2018, hypoteční trh se ale s regulací vyrovnával celý loňský rok. Bankám se nepodařilo udržet výborné výsledky z minulých let a dvousetmiliardová hranice zůstala nepokořena.

Celkový počet poskytnutých hypoték klesl oproti roku 2018 o více než 22 procent na 77 388 smluv. Stále rostoucí ceny nemovitostí sice zabránily tomu, aby objemy klesaly tak rychle jako počty, přesto se celkový objem poskytnutých hypoték v loňském roce propadl o 16,9 procenta, tedy o více než 36,8 miliardy korun na 181,578 miliardy korun. Jde o nejhorší výsledek hypotečního trhu za posledních pět let. Průměrná výše hypotečního úvěru se již od listopadu 2016 drží nad dvěma miliony korun. V listopadu 2019 poprvé překonala hranici 2,5 milionu korun a v prosinci se vyšplhala až na 2 543 963 korun.  

Nejsilnějším měsícem byl v loňském roce listopad. V předposledním měsíci roku bylo sjednáno 7 305 hypoték v celkovém objemu 18,301 miliard korun. Nejslabší výsledky zaznamenaly banky naopak na začátku roku.

Pokles průměrné úrokové sazby podle Fincentrum Hypoindexu se v posledním čtvrtletí loňského roku prakticky zastavil. Centrální banka zatím sice volí stabilitu základních úrokových sazeb, banky ale již nemají příliš prostor pro další snižování sazeb. Banky navíc již pozvolna začínají do hypotečních sazeb promítat vyšší cenu zdrojů a hypoteční úvěry zdražují. V letošním roce se tak dá očekávat, že i průměrná úroková sazba hypoték zamíří pozvolna vzhůru. 

Shrnutí

 Celkově je na realitním trhu Dobříšska vidět trend celé republiky. Poptávka velká, přesto cítíme stagnaci, kupující nejsou ochotni akceptovat tak vysoké ceny. Bohužel je tu však velké procento investorů, kteří díky volným zdrojům situace stále využívají ve svůj prospěch. Ale pokud se výrazně nezmění situace ve světě, hypotékách a poptávka bude stále velmi výrazně převyšovat nabídku, pokles cen očekávat v nejbližší době nemůžeme.

 

Zpracovala Ing. Eva Viktorinová

 

Jince

Jince

Městys Jince leží ve Středočeském kraji v brdském údolí říčky Litavky 11 km od města Příbrami. Skládá se ze čtyř katastrálních území: Jince, Běřín, Rejkovice a Velcí. Jince mají asi 2 500 obyvatel.

Najdeme zde spoustu zajímavostí a pamětihodností. Výlety do okolních brdských lesů jsou oblíbené i lidmi z dalekého okolí asi i díky tomu, že do Jinců je výborné jak vlakové tak autobusové spojení z Prahy, Příbrami či Hořovic. Také zde staví většina rychlíků na trase Praha – České Budějovice.

Oblíbené jsou cyklotrasy, kterých v okolí najdete dost. Díky otevření Brd (v roce 2014 zaniklo vojenské území Brdy a v roce 2016 byla zřízena Chráněná krajinná oblast Brdy) přibylo v okolí 270 km cyklotras. Jedna z nich začíná v Jincích, vede do Křešína a Hořovic, kde si můžete odpočinout třeba prohlídkou zámku, pak cyklotrasa pokračuje do Zaječova a končí v Rokycanech. Krásných 44 km cesty si částečně užijete ve stínu brdských lesů.

Pro pěší vedou přes Jince značené turistické trasy. Nejoblíbenější z nich je trasa na vrchol Plešivce, který leží v nadmořské výšce 654 m. Pokud máte na nohách pořádné svaly, můžete využít okružní naučnou stezku Z Jinec na Olymp Brd.

V Jincích najdeme mnoho významných kulturních památek jako např. rodný dům houslisty Josefa Slavíka, kterému se říkalo „český paganini“, zámek, který je v současné době na prodej a chátrá a v neposlední řadě dřevouhelná vysoká pec Barbora z roku 1810. Ta se, doufejme, dočká rekonstrukce a mělo by zde vzniknout muzeum a společensko-kulturní centrum. 

V 19. století zde působil Joachim Barrande, který zkoumal místní naleziště trilobitů. Nejvíce se jich nachází na stráni Vinice, která je chráněna. 

Kostel sv. Mikuláše byl vystavěn v gotickém stylu později barokně upraven. V jineckém kostele probíhají pravidelně mše. 

Na náměstí stojí hotel Eška, kam si můžete zajít na místní pivo Vilém. Výborné pivo Fabián vaří také v nedalekých Hostomicích. Před pár lety byl v Jincích vybudován na místě původního koupaliště biotop. V létě je zde možnost koupání a příjemného posezení s občerstvením ve stánku.

V obci je velká občanská vybavenost: praktický lékař, lékárna, základní devítiletá škola, mateřská školka, kulturní středisko, sokol, pošta, obchody s potravinami, zelenina, drogerie, benzínová pumpa. V Jincích a blízkém okolí se během roku pořádá spousta kulturních akcí pro děti i dospělé jako jsou koncerty, sportovní a hasičské soutěže i plesy. Vyhlášená je jinecká pouť, na kterou přijíždí lidé z celého okolí.

Vypracovala: DiS. Jana Češpivová – makléř pro tuto oblast

Zdroje:

https://www.kudyznudy.cz/aktuality/brdy-se-oteviraji-cyklistum-nove-zde-bylo-vyznacen

https://poznejbrdy.cz/plesivec/

https://www.pribram.cz/clanek/jince-maji-svou-vinici-vinohrad-zde-ale-nehledejte/15461/

https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/oblasti/brdy-a-podbrdsko/jince