Nezapomeňte si úroky z hypotéky uplatnit jako slevu na daních

Nezapomeňte si úroky z hypotéky uplatnit jako slevu na daních

Přelom března a dubna přináší jako obvykle povinnost zúčtování daně z příjmu fyzických osob. Na ní lze ale ušetřit i díky hypotéce či úvěru od stavební spořitelny. Zaplacené úroky za úvěry na vlastní bydlení totiž patří mezi nezdanitelnou část daňového základu. Co je potřeba si pohlídat a jaké úroky lze od daňového základu odečítat? V krátkém textu radí Jana Vaisová, specialistka na úvěry na bydlení.

Ušetříte, ale na slevu automaticky nárok nevzniká

Odpočtem úroků z hypotečních úvěrů lze na daních ušetřit a nejedná se přitom o malé částky. Na úvěry sjednané do konce roku 2020 lze uplatnit slevu až 45 000 Kč z úroků do výše 300 000 Kč, na úvěry od roku 2021 pak 22 500 Kč z úroků do výše 150 000 Kč, a to každý rok opakovaně. Do slevy na dani se totiž nezapočítává celá výše splátky, ale pouze úroky. Tuto slevu však může využít velice široké spektrum daňových poplatníků, protože daňový odpočet se vztahuje jak na zaměstnance, tak na OSVČ. V případě nízkých příjmů (a tedy nulové daně z příjmu) na daňový odpočet nevzniká automaticky nárok. Sleva je totiž poskytována pouze ze skutečně vypočítané daně z příjmu fyzických osob.

Podmínky nutné k získání slevy odpočtem z hypotečních úvěrů

  1. Být od počátku účastníkem úvěrové smlouvy – žadatel, spolužadatel.
  2. Mít vztah k financované nemovitosti – být vlastníkem, spoluvlastníkem.
  3. Užívat financovanou nemovitost k vlastnímu bydlení, příp. bydlení osoby blízké (v přímé linii).

Na odpočet úroků tedy nemají nárok klienti, kteří zakoupili nemovitost určenou na pronájem (investiční hypotéka) nebo jinou podnikatelskou činnost, či pro rekreaci. Odečíst úroky z hypotéky na chatu tedy bohužel nelze. 

Jak je možné prokázat, že nemovitost využíváte k vlastnímu bydlení

Užívání nemovitosti pro vlastní bydlení je nejlépe prokázat listem vlastnictví, občanským průkazem a úvěrovou smlouvou. Výhodou může být také to, že odpočet daní se vztahuje také na klienty, kteří mají hypotéku nebo úvěr pouze za účelem modernizace svého vlastního bydlení. Nemusí se tedy jednat pouze o pořízení nového bydlení, jako tomu bylo v minulosti.

Kde získat potvrzení o výši zaplacených úroků

Pro uznání odpočtu úroků je třeba doložit potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok, které lze získat u banky nebo stavební spořitelny. Banky i stavební spořitelny toto potvrzení zasílají většinou začátkem roku, případně ho lze získat z internetového bankovnictví. Potvrzení o zaplacených úrocích je nutné doložit spolu s daňovým přiznáním na finanční úřad nebo svému zaměstnavateli.

Lhůty na odevzdání potřebných dokumentů jsou vyhlášeny finančním úřadem. Zaměstnanci dokládají potvrzení o úrocích do 15. února daného roku při ročním zúčtování daně. OSVČ uplatňují odpočet obvykle do 1. dubna daného roku.

Nejste-li si jistí, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme nejen s výběrem vhodné nemovitosti k bydlení, ale i s jejím financováním. RE/MAX hypotéky jsou financovány přednostně. A papírování vyřešíme samozřejmě za vás.

 

Zdroj:

https://feedit.cz/2023/03/13/uroky-z-hypoteky-lze-vyuzit-jako-slevu-na-danich/

canva.com

Napište nám

11 + 7 =

Pokud byste potřebovali řešit prodej či pronájem,

neváhejte se na nás obrátit.

Prodali jste nebo koupili nemovitost? Daň z nemovitých věcí za rok 2022

Prodali jste nebo koupili nemovitost? Daň z nemovitých věcí za rok 2022

Nezapomeňte podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí, pokud jste loni prodali nebo koupili nemovitost. Jestli se vás tato povinnost týká a jak vše rychle a bez problému vyřešit se dozvíte v našem článku.

Koho se daň z nemovitých věcí týká

Pokud jste v loňském roce prodali nebo koupili nemovitost, ať už se jedná o rodinný dům, byt, pozemek atp., pak se vás daň dotýká. Stejně jsou na tom i ti, kteří získali podíl na nemovité věci. Zákon říká, že daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává správci daně do 31. ledna zdaňovacích období následujícího po roce, ve kterém byla nemovitost nabyta. To znamená, že pokud k prodeji nebo nákupu došlo v roce 2022, pak se daňové přiznání podává v roce 2023. A to konkrétně do 31.1.2023.

  • Ten, kdo koupil nemovitost: Podává daňové přiznání.
  • Ten, kdo prodal a již nevlastní jinou nemovitost v daném katastru: Pouze oznamovací povinnost příslušnému FÚ.
  • Ten, kdo prodal a vlastní jinou nemovitost v daném katastru: Podává dodatečné daňové přiznání.

Jak se daňové přiznání za daň z nemovitých věcí podává

Daňové přiznání můžete podat buď na formuláři, který je dispozici na finančních úřadech nebo daňové přiznání v elektronické podobě můžete vyplnit přímo na stránkách Finanční správy. V případě, že vlastníte datovou schránku, máte povinnost ji k tomuto účelu použít a daňové přiznání podat skrz ni.

Musí daňové přiznání podávat všichni majitelé nemovitostí?

Pokud jste daňové přiznání za svou nemovitost podávali už dříve a nedošlo u nemovitosti ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (jako je například nástavba dalšího patra), pak vám bude daň vyměřena ve výši poslední známé daně. Případně bude daň upravená, pokud došlo například k změně sazeb a podobně. Jestli jste koupili nebo prodali nemovitost a v daném katastru další nemovitost ještě máte, pak podáváte dodatečné daňové přiznání.

Majitelé novostaveb se povinnosti nezbaví

Nezapomeňte, že i majitelé novostaveb musí přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022 podat také.

Co mám dělat, pokud k zápisu do katastru dojde až na začátku roku 2023?

Žádali jste o zápis do katastru už v roce 2022, ale k zápisu dojde až na začátku roku 2023? Pak máte o něco víc času, protože v takových případech je nutné podat daňové přiznání do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž k zápisu došlo.

Jak daň z nemovitých věcí zaplatit

S placením daně nikam nespěchejte, dorazí vám složenka, podle které daň uhradíte. Pokud daň nepřesáhne 5000 Kč, je nutné ji uhradit do konce května 2023. V případě, že daň bude vyšší, peníze můžete poslat ve dvou splátkách. První splátka má splatnost na konci května 2023, druhá na konci listopadu 2023.

Nevíte, jak daň z nemovitých věcí podat?

Jestli si nejste jistí, jak vyplnit formulář, bojíte se, že byste mohli udělat chybu, neváhejte se obrátit na naši realitní kancelář RE/MAX Power. Daňová přiznání z nemovitých věcí zpracováváme každý rok a pro ty, kteří jsou časově vytížení nebo si nejsou s vyplňováním daňového přiznání 100% jistí, je to velké ulehčení.

Jestli se chcete do vyplnění daňového přiznání z nemovitostí pustit sami a hned, pak velmi dobrým pomocníkem pro vás budou nejčastější dotazy k dani z nemovitých věcí přímo na stránkách Finanční správy. A veškerou agendu ohledně daní pak můžete sami spravovat na stránkách mfcr.cz v portálu Moje daně.

Zdroj fotografií: canva.com

Napište nám

14 + 4 =

Pokud byste potřebovali řešit prodej či pronájem,

neváhejte se na nás obrátit.

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Koupili či prodali jste během minulého roku nemovitost ?

daň z nemovitosti

Potom se vás týká daň z nemovitých věcí

Tedy se na vás vztahuje povinnost podat do konce ledna roku následujícího daňové přiznání. Tato daň se na rozdíl od jiných platí dopředu.

Jakou formou se daňové přiznání podává ?

Tiskopis včetně všech příloh je k dispozici na finančních úřadech, v elektronické podobě ho najdete také zde (dole), případně pokud vlastníte datovou schránku, máte povinnost ji k tomuto účelu použít.

Týká se podání daňového přiznání všech majitelů nemovitostí ?

Nikoliv. Jestliže už jsem podal daňové přiznání dříve a nedošlo u nemovitosti ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, například nástavbě dalšího podlaží, bude vám daň vyměřena finančním úřadem ve výši poslední známé daně, případně upravené z důvodu změny sazeb a podobně.

Musíte také podat dodatečné přiznání pokud jsem prodal / koupil nemovitost a v daném katastru mám ještě další nemovitost.

Přiznání k dani z nemovitých věcí musejí podávat i majitelé novostaveb.
Daňové přiznání musí podat též majitelé nemovitých věcí v katastrech, kde v loňském roce proběhla tzv. digitalizace.

Co když k zápisu v katastru dojde až na začátku roku 2022?

Víc času na podání daňového přiznání za rok 2022 mají ti, kdo sice o zápis do katastru zažádali ještě v roce 2021, ale dojde k němu až v roce 2022. Přiznání je v takových případech nutné podat do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž k zápisu došlo.

Placení daně
Na placení daně ještě máte čas. Přijde vám složenka. Pokud daň nepřesáhne 5 000,- Kč, je nutné ji uhradit do konce května. Pokud bude vyšší, můžete peníze poslat ve dvou splátkách. První má splatnosti opět na konci května, druhá na konci listopadu. Nově je možnost platit tuto daň přes SIPO.

Formulář ke stažení či interaktivní vyplnění zde

Online návod zde : https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=d_TPE_yTQ94

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí

daň koupě nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí

(dříve nazývaná jako daň z převodu nemovitostí)

Poplatníkem je nabyvatel. POZOR! Dříve to by prodávající.

Sazba daně – 4 %

Výpočet daně – součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně

Základ daně – nabývací hodnota nemovité věci snížená o uznatelný výdaj

Uznatelný výdaj – odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek, jehož předložení je vyžadováno zákonem

Od 1.1.2014 se vypočítává z ceny sjednané v kupní smlouvě nebo z tzv. srovnávací daňové hodnoty (která se rovná 75 % zjištěné ceny ze znaleckého posudku nebo 75 % směrné hodnoty stanovené finančním úřadem).

V daňovém přiznání si poplatník vybere, jestli chcete sjednanou cenu porovnávat s cenou zjištěnou znaleckým posudkem (poté jej přiloží jako přílohu daňového přiznání) nebo zda nechá na finančním úřadu, aby sjednanou cenu porovnal se svými údaji o cenách daného typu nemovitostí v daném místě a čase (tzn. aby posoudil tzv. směrnou hodnotu). Pokud mu poplatník dá málo informací o převáděné nemovitosti (zohledňuje se druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci,) a finanční úřad proto nebude schopen směrnou hodnotu určit, vyzve stejně poplatníka k předložení znaleckého posudku.

Nicméně směrná hodnota se určuje pouze u těchto nemovitostí (dle důvodové zprávy k zákonu se jedná o 80 % obchodů na realitním trhu):

a)     pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,

b)     stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,

c)     jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a u pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek,

d)     nemovité věci tvořící příslušenství k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a) až c),

e)     pozemku bez trvalého porostu, na němž není zřízena stavba a k němuž nebylo zřízeno právo stavby.

Směrnou hodnotu můžete určit zde : https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/urceni-smerne-hodnoty/2018 

ÚČTY PRO ZAPLACENÍ:

V případě ostatních nemovitých věcí než je shora uvedeno, u kterých nelze tuto směrnou hodnotu určit, např. budov hotelů, budov nebo hal pro obchod, průmysl, zemědělství, dopravu, apod., bude potřeba nadále předkládat znalecký posudek povinně, neboť finanční úřad nebude (schopen) určovat směrnou hodnotu dle tabulkových cen, ale bude nutné hodnotu nemovitosti vždy konkrétně posoudit v terénu znalcem. Je-li znalecký posudek přikládán povinně, je úplata za něj odečitatelná ze základu daně.

Daň z přidané hodnoty u pozemků

  Daň z přidané hodnoty u pozemků od 1.1. 2014

V zákoně o DPH již od 1. 1. 2014 není uveden pojem stavebního pozemku. Nová právní úprava jde jinou cestou, zjednodušeně řečeno, po 1. 1. 2014 bude od DPH osvobozen jen ten pozemek, který je nezastavěn, bez stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby.

Dodání pozemku je tedy dle ust. § 56 odst. 2 zákona o DPH osvobozeno pouze, jde-li o pozemek, na kterém současně:

a) není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem;

b) není inženýrská síť a

c) nemůže být podle platného a účinného stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby stavba provedena.

  Zákon říká:

Stavební povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby nelze ztotožňovat s územním rozhodnutím, s rozhodnutím o umístění stavby, ani s právem stavby. Skutečnost, zda je stavba resp. inženýrská síť vlastněna stejnou osobou jako pozemek nebo třetí osobou, není podstatná. Osvobození pozemku je vázáno na absenci stavby spojené se zemí pevným základem; existence movité stavby osvobození nebrání. Pokud jde o inženýrskou síť, není pro účely nového ust. § 56 odst. 2 zákona o DPH podstatné, zda je spojena se zemí pevným základem či nikoliv.

Dodání pozemku je dále dle ust. § 56 odst. 3 zákona o DPH osvobozeno také po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby. Zde je při uplatňování DPH třeba vycházet z principu nedělitelnosti režimu zdanění stavby a přiléhajícího pozemku.

Při dodání předmětného pozemku v r. 2014 uskuteční plátce zdanitelné plnění s datem uskutečnění tohoto zdanitelného plnění dle § 21 odst. 3 zákona o DPH v novém znění. Zdanění bude v daném případě podléhat jen rozdíl mezi celkovou úplatou za plnění a částkou uhrazenou jako záloha v roce 2013 (samozřejmě pokud nebudou hrazeny v roce 2014 další – již dani podléhající – zálohy).

Podle § 56 odst. 1 stávajícího znění zákona o DPH i podle § 56 odst. 3 tohoto zákona v novém znění od 1. 1. 2014 činí délka lhůty, po jejímž uplynutí od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data prvního započetí užívání stavby je převod dotčených věcí osvobozen, 5 let. To ale neplatí pro převod všech nemovitostí. Bod 2. přechodných ustanovení čl. II zákona č. 502/2012 Sb. stanoví, že u převodu staveb, bytů a nebytových prostor nabytých přede dnem účinnosti zákona č. 502/2012 Sb. (před 1. 1. 2013) se použije lhůta uvedená v ust. § 56 zákona o DPH ve znění účinném do 31. 12. 2012.

  V praxi

Prakticky to znamená, že u staveb, bytů a nebytových prostor nabytých do konce r. 2012 platí pro osvobození jejich převodu časový test v délce 3 let, zatímco pro uvedené nemovitosti nabyté po 1. 1. 2013 v délce 5 let. Toto přechodné ustanovení zůstává v platnosti i po 1. 1. 2014 a u vyjmenovaných nemovitostí (staveb, bytů a nebytových prostor) je tak z hlediska délky lhůty, po jejímž uplynutí, je jejich převod osvobozen od daně, speciálním ustanovením.