Jak vybrat tu nejlepší lokalitu pro své bydlení

Jak vybrat tu nejlepší lokalitu pro své bydlení

Výběr nemovitosti není dobré podcenit. Jedna z nejdůležitějších věcí při výběru vašeho nového bydlení je určitě lokalita. Volba vhodného umístění vašeho domu nebo bytu vám může výrazně zjednodušit život.

10 tipů jak vybrat tu nejvhodnější lokalitu pro váš byt nebo dům

Výběr vhodné lokality pro bydlení je klíčovým krokem při hledání nového bytu nebo domu. Každá lokalita má své výhody a nevýhody, a záleží na vašich individuálních potřebách a preferencích. Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších bodů, podle kterého najdete tu nejhodnější lokalitu pro váš vysněný domov.

1. Definujte své priority

Nejdříve si stanovte, co je pro vás nejdůležitější. Může jít o blízkost práce, škol, rodiny, přístupnost veřejné dopravy, bezpečnost, kvalitu života, přítomnost parků a zelených ploch, kulturu a zábavu apod. Definování těchto priorit vám pomůže zaměřit se na konkrétní lokality.

2. Stanovte si rozpočet

Určete si, kolik jste ochotni a schopni utratit za bydlení. Různé lokality mají různé ceny, a tak bude váš rozpočet hrát rozhodující roli při výběru. Pokud nemáte dostatek vlastních prostředků, můžete využít hypotéku.

3. Prozkoumejte různé části města

Navštivte různé části města a seznamte se s jejich atmosférou. Zjistěte, jak se cítíte v dané lokalitě, jaká je tam infrastruktura, kvalita občanské vybavenosti a další faktory, které pro vás mohou být důležité.

4. Zvažte dopravní dostupnost

Pokud se musíte pravidelně dostávat do práce, školy nebo na jiná důležitá místa, zvažte dostupnost veřejné dopravy a silniční sítě. Případné dopravní kolony mohou mít negativní vliv na váš denní dojížděcí čas. A upřímně, raději strávíte hodinu se svou rodinou, než popojížděním v autě.

5. Zkuste si představit dlouhodobé bydlení

Přemýšlejte o tom, jak se v dané lokalitě vidíte dlouhodobě. Zvažte, jak by se váš život mohl změnit v příštích letech (např. rodina, změna zaměstnání).

6. Zjistěte si informace o bezpečnosti

Informujte se o míře kriminality a bezpečnosti v dané lokalitě. To může být důležité pro váš pocit pohody.

7. Přečtěte si recenze a ptejte se místních obyvatel

Na internetu můžete najít recenze a zkušenosti lidí, kteří v dané lokalitě žijí. Místní obyvatelé mohou poskytnout užitečné informace o životě v této oblasti. K tomu můžete využít jak osobní kontakt, tak například sociální sítě jako je facebook nebo instagram.

8. Konzultujte s realitním makléřem

Realitní makléři mají obvykle hlubší znalost místního trhu a mohou vám poskytnout rady ohledně lokalit, které by mohly vyhovovat vašim potřebám. Správný realitní makléř svou lokalitu zná. Ví, jak se v místě bydlí, jaké jsou dostupné služby atp. Ale hlavně ví i o nedostatcích, tak se neváhejte zeptat. V RE/MAX Power známe ze svých lokalit každý kout. takže vám můžeme pomoci vybrat to nejhodnější bydlení přesně podle vašich preferencí.

9. Zvažte budoucí trendy

Myslete na dlouhodobé trendy v dané lokalitě. Může se stát, že dnes má lokalita omezené vybavení, ale v budoucnu se tam mohou objevit nové podniky a možnosti. Třeba už je v plánu stavba dětského hřiště nebo třeba nové polikliniky, které by vám v případě nastěhování mohly chybět.

10. Zkontrolujte dostupnost služeb a občanské vybavenosti

Ujistěte se, že v lokalitě jsou dostupné potřebné služby, jako jsou obchody, zdravotní zařízení, školy, restaurace a další.

Pamatujte, že výběr lokality je velmi individuální a závisí na vašich osobních prioritách. Je důležité investovat čas do hledání. Zvažte všechny faktory, které pro vás mají význam, abyste našli lokalitu, která vám bude nejvíce vyhovovat. Kontaktujte svého makléře, který vám s výběrem nejvhodnější lokality pomůže.

zdroj obrázků: canva.com

Napište nám

8 + 15 =

Pokud byste potřebovali řešit prodej či pronájem,

neváhejte se na nás obrátit.

Vícepráce a předělávky ve stavebnictví výrazně zvyšují konečnou cenu

Vícepráce a předělávky ve stavebnictví výrazně zvyšují konečnou cenu

Analýza společnosti PlanRadar, která zahrnovala více než 2500 společností v Evropě, zjistila, že až 30 % celkových nákladů na projekt se v tuzemsku připisuje předělávkám a vícepracím.

Prodloužení projektu a výrazné navýšení rozpočtu

Společnost PlanRadar, jedna z předních evropských platforem pro digitalizaci procesů během výstavby a správy nemovitostí, nedávno publikovala výsledky výzkumu, který analyzoval hlavní příčiny a důsledky předělávek a víceprací v oblasti stavebnictví. Ty zahrnují veškeré práce, které nebyly původně zahrnuty do plánu a rozpočtu projektu. Může se jednat například o dodatečné konstrukční nebo instalační práce, rozšíření původního rozsahu prací, opravy chyb atd. Vícepráce obvykle vyžadují dodatečné zdroje, jako je čas, materiály a pracovní síla, a mohou mít velký dopad na harmonogram a náklady projektu. Podle výsledků výzkumu se mohou náklady zvýšit až o 20 %, přímo v České republice pak dokonce až o 30 %. Tato čísla jsou alarmující a poukazují na potřebu efektivnějších strategií a procesů pro řízení projektů a snížení množství oprav.

“Klíčovým faktorem v každé obchodní strategii je čas. To se zvlášť projevuje v oboru stavebnictví, kde jsou předělávky a vícepráce běžné a způsobují zpoždění, která se všem zainteresovaným stranám velmi prodraží,” komentuje Sander van de Rijdt, spoluzakladatel a CEO společnosti PlanRadar, a dodává: „Nepředvídatelné situace způsobené předělávkami mají důsledky nejen z ekonomického hlediska, ale i pro celý projekt a byznys jako celek. Lze jim však snadno předejít, když použijete ta správná řešení.”

Stavební společnost nestíhá? Poškozuje tím nejen sebe

Výzkum mezi více než 2500 zákazníky společnosti PlanRadar zjišťoval důvody výše uvedené nesprávné praxe v sektoru stavebnictví: většina respondentů uváděla jako hlavní příčinu špatnou komunikaci mezi zainteresovanými stranami a týmy (v 12 z 15 zemí), následovanou nedostatečnou organizací a správou dokumentů a chybami při kontrole kvality. Tyto faktory vedly nejen ke zvýšeným nákladům, ale také k prodlevám v dodání, poškození vztahů mezi dodavateli a klienty, snížení spokojenosti zákazníků a celkovému poškození reputace společností.

“V současné době, kdy se trh musí potýkat s řadou výzev, je potřeba zlepšit kontrolu kvality. To může společnostem přinést úspory milionů eur ročně díky menšímu počtu předělávek,” říká Ibrahim Imam, spoluzakladatel a CEO společnosti PlanRadar, a doplňuje: „Platforma pro digitalizaci stavebních procesů PlanRadar snižuje riziko nutnosti oprav a umožňuje firmám snižovat zbytečné náklady navíc, což je přirozeně podstatný faktor na cestě k tomu, aby byly úspěšné a mohly dále růst.”

Analýza zjistila, že kromě přímých ekonomických škod a poškození dobrého jména mohou předělávky vést i k situacím, kdy vznikne nárok na reklamaci z důvodu porušení smlouvy, a k dalším právním problémům. Dochází také k plýtvání materiály, což má mimo jiné negativní vliv na životní prostředí a společnost. Navíc je známo, že každá oprava a vícepráce negativně ovlivňuje morálku pracovníků, zvyšuje jejich frustraci a snižuje motivaci, což má zásadní vliv na jejich produktivitu. Ani tato rizika by se vzhledem k nedostatku pracovních sil v oboru neměla podceňovat.

Hlavní příčiny předělávek a víceprací v České republice

 1. Špatná komunikace a spolupráce mezi zainteresovanými stranami a členy týmu je podle výzkumu primární příčinou předělávek v České republice. Pokud například stavební tým obdrží chybné informace o umístění mechanických, elektrických a vodovodních systémů, může to mít za následek nákladné opravy, pokud jsou systémy instalovány na nesprávném místě.
 1. V těsném závěsu jsou problémy s kontrolou kvality, která, pokud se důsledně neprosazuje, vede k řadě vad a nedodělků. Ty obzvláště s pokročilými fázemi stavby způsobují závažné problémy, jelikož zpětné opravy jsou velice nákladné. Pokud například betonová směs není testována na požadovanou pevnost a přijde se na to pozdě, je nutné tyto části na stavbě odstranit a zcela nahradit. 
 1. Jako třetí klíčový faktor v tuzemsku vychází nedostatečná organizace a špatná kontrola dokumentů. Pokud je v dokumentech chaos, může být pro členy týmu velmi obtížné se zorientovat a získat právě ty informace, které potřebují. Pokud jsou k dispozici nesprávná či zastaralá data, anebo nejsou potřebné informace vůbec k dohledání, vede to opět k nedorozumění, chybám a zpoždění. 
 1. Již z podstaty věci stavbu negativně ovlivňuje také nedostatečné plánování. Když je návrh projektu neúplný, nejasný nebo není dostatečně podrobný, vede to zpravidla ke zmatkům a změnám v rozsahu projektu. Navíc, když se stavební práce neprovádějí ve správném pořadí, vede to k nejen k opravám, ale často ke kompletnímu předělání. 
 1. Pro proces výstavby a životnosti projektu je zásadní také kvalita použitých materiálů. Ta, pokud nejsou dodrženy příslušné standardy, může vést k defektům nebo selhání, což způsobuje zpoždění a zvyšuje náklady na opravy nebo výměny. Výběr nevhodných materiálů může navíc vyústit až k právním postihům. To nejen prodražuje náklady, ale také to může poškodit dobré jméno společnosti.
 1. Výzkum přinesl překvapivé zjištění, že se v minulém roce hojně diskutované téma nedostatku kvalifikovaných pracovních sil ve většině zemí včetně České republiky zařadilo až na poslední příčky. Nejedná se tedy o hlavní příčinu oprav a víceprací. Ve stavebnictví samozřejmě dochází k mnoha chybám zapříčiněnými jednotlivými pracovníky, nicméně výsledky ukazují, že tyto chyby mají obzvláště v tuzemsku na předělávky pouze mírný dopad.

Budoucností stavebnictví je digitalizace

Studie přináší cenné poznatky o příčinách a následcích oprav ve stavebnictví a ukazuje, co je potřeba změnit, aby firmy těmto problémům dokázaly předcházet. Většina zemí se shoduje, že náklady na vícepráce a předělávky by bylo možné snížit lepší komunikací mezi všemi zúčastněnými stranami a přesným a realistickým plánováním. Česká republika oproti ostatním aspektům klade také velký důraz na využívání digitálních nástrojů, které usnadňují většinu dalších strategických přístupů ke zlepšení spolupráce – ať už se jedná o zmíněnou komunikaci a plánování, kontrolu kvality či udržování pořádku v dokumentaci. Důkazem toho jsou i reakce klientů PlanRadaru, kteří digitální nástroje zavádějí. Z nich 52 % uvedlo, že implementace PlanRadaru vedla ke snížení množství oprav, a až 89 % uživatelů potvrdilo, že jim PlanRadar pomohl ke snížení celkových nákladů na předělávky. To potvrzuje, že digitalizace je skutečně klíčovým aspektem a budoucností stavebnictví. Této změny netřeba se obávat, ale spíše ji přivítat jako příležitost k efektivnějšímu a udržitelnějšímu rozvoji stavebnictví.

Více o průzkumu

V únoru 2023 provedla společnost PlanRadar průzkum v 17 zemích (Česká republika, Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Maďarsko, Itálie, Francie, Španělsko, Rumunsko, Spojené království, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Austrálie a Brazílie), jehož se účastnilo 2 551 respondentů v oboru stavebnictví. Výzkum se věnoval nákladům na opravy a vícepráce ve stavebnictví a jejich příčinám, následkům a možným řešením.

Perfektní bydlení začíná u kvalitních materiálů dodržení termínů a kontroly kvality

V případě, že vyberte pro svůj stavební projekt firmu, která je ověřená, dodržuje časový harmonogram stavby, pracuje s kvalitními materiály a hlavně nemá problémy s kontrolou kvality, pak nejen že ušetříte, ale v případě prodeje se výrazně zvedne prodejní cena vaší nemovitosti. Pokud by byla stavba s vadami, které například vám osobně při užívání nemovitosti nevadily, budoucímu majiteli vadit budou. V takovém případě byste mohli přijít o výraznou část peněz, protože byste s největší pravděpodobností při prodeji cenu museli snížit. 

Chcete-li nemovitost prodat, obraťte se na naši realitní kancelář Remax/Power, kde vám naši zkušení makléři a prodejem pomohou.

Zdroj:

https://feedit.cz/2023/06/15/jaka-je-skutecna-cena-predelavek-a-vicepraci-ve-stavebnictvi/ 

canva.com

Napište nám

2 + 8 =

Pokud byste potřebovali řešit prodej či pronájem,

neváhejte se na nás obrátit.

Jak si vybrat ideální místo k bydlení

Jak si vybrat ideální místo k bydlení

Každý jsme jiný a každému vyhovuje něco jiného. Někdo je milovníkem velkoměsta – ruch, velké množství lidí a vše na dosah. Druhý má raději klid a pohodu vesnice nebo domku na samotě. Sice nemá všechny služby po ruce, ale za ten klid to stojí. Jak jste na tom vy?

Život ve městě

Město nabízí přístup k mnoha pracovním příležitostem. Obvykle i vyšší mzdu a lepší pracovní nabídky. Restaurace na každém rohu? I to může být důvod života ve městě. Kulturní vyžití je tu opravdu široké a ti, kteří mají rádi čilý ruch tu budou jako ryby ve vodě.

Další nespornou výhodou je dostupnost služeb. Ať už potřebujete lékaře nebo odeslat balík, vše je od sebe jen kousek. A pokud to není na dosah ruky, fungující hromadná doprava vás za chvilku doveze i na druhý konec města. Na druhou stranu nemovitosti v centru města jsou dražší a i život ve městě je finančně náročnější.

Život na předměstí

Méně lidí, klidnější prostředí, a přesto dostupné vše potřebné. Život na předměstí si vybírá stále více lidí. Převážně rodiny s dětmi, které mají rádi klid, přírodu na dosah, ale nechtějí nebo nemohou se vzdát luxusu města. Předměstí má plno dalších výhod, mezi které patří i snazší parkování, nižší náklady na bydlení než v centru města a společné akce se sousedy, které znáte. Na rozdíl od bytu v domě ve velkoměstě, kde často nevíte, kdo s vámi bydlí na patře.

Život na venkově

Klid a ticho je to, proč lidé na venkově žijí. Příroda takřka na dosah ruky. A pokud jste v dostatečné vzdálenosti od města, tak i noční obloha je najednou poseta tisíci hvězd, které ve městě neuvidíte. S dostupností služeb už je to ale horší. Obvykle je nezbytnost vlastnit auto, protože hromadná doprava jezdí ve velmi dlouhých intervalech. Na vesnici jsou ale výrazně levnější náklady na bydlení. Život je klidnější a o něco pomalejší. A vypěstovaná zelenina přímo z vaší zahrádky za to stojí.

Prodej nemovitostí může být náročný. Nebojte se obrátit na realitní kancelář, kterou jste si předem ověřili. Zkontrolujte její reference, zjistěte, jestli makléři mají zkušenosti s oblastí, ve které byste chtěli koupit nebo prodat dům. Například v naší realitní kanceláři RE/MAX Power Dobříš se specializujeme na prodej domů v Dobříši, Příbrami, Sedlčanech, Berouně, Hořovicích i v Praze a dokážeme vám nabídnout takovou nemovitost, která pro vás bude vhodná. Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si nezávaznou schůzku.

Zdroj fotografií: canva.com

Napište nám

1 + 13 =

Pokud byste potřebovali řešit prodej či pronájem,

neváhejte se na nás obrátit.

Plochá nebo sedlová střecha? Poradíme vám, jak vybrat tu správnou

Plochá nebo sedlová střecha? Poradíme vám, jak vybrat tu správnou

V průběhu rozhodování se o svém budoucím domově může vyvstat otázka správné volby střechy. Možná už máte dávno svého favorita v podobě rovné, sedlové nebo třeba pultové či valbové. Jak se rozhodnout pro tu správnou variantu, pokud své rozhodnutí chcete mít podložené racionálním úsudkem? V tomto článku se podíváme blíže na dva typy střech. Na plochou a sedlovou. Navzájem si porovnáme jejich klady a zápory a možná vám tak pomůžeme najít ideální volbu právě pro vás.

V Česku jednoznačně vede sedlová střecha

Možná jste si i u vás v okolí všimli, že nejvíce oblíbeným řešením Čechů je právě sedlová střecha, kterou rodiny preferují i kvůli možnosti následného využití podkroví nebo půdního prostoru. Líbí se jim vzhledově a mnohdy ji volí také kvůli obavám, že jim do domu s rovnou střechou bude zatékat. S použitím kvalitních materiálů a při odborném provedení souvrství ploché střechy je ovšem riziko zatékání střechou velmi malé.  

Energetická úspora

Dá se říci, že z energetického hlediska platí takové všeobecné pravidlo. Čím je konstrukce jednodušší, tím může být energeticky úspornější a tím pádem i ekologičtější. Jednodušší stavby mají totiž i snazší detaily napojení, izolování a menší objem. Pokud se na to podíváme z hlediska konstrukce střech, tak si v tomto ohledu mnohem lépe vede plochá střecha a poté střechy s malým sklonem od 0,5 do 20° stupňů.

Podle typu domu

Pro pasivní dům se daleko více hodí dvouplášťová rovná střecha, která tvoří menší ochlazovací plochu, a tím pádem je ekonomicky méně náročná než-li například střecha sedlová. Také má lepší odolnost v případě kalamitních přírodních podmínek. Mezi ty méně pozitivní stránky patří například fakt, že opravitelnost ploché střechy je náročnější než u střechy sedlové. Na druhou stranu je možné plochou střechu využívat jako terasu či menší zahradu a mnohem snadněji na ni instalovat fotovoltaické panely, díky kterým může rodinný dům fungovat skutečně nezávisle na energetických zdrojích. „Naše společnost je schopna postavit dům jak s plochou tak i sedlovou střechou. Z aktuálně probíhajících projektů můžeme zmínit například rozestavěný projekt na Těrlicku,“ říká ředitel divize pasivních domů, Karel Havlíček.

Stručně a jasně – výhody a nevýhody ploché a sedlové střechy

Plochá střecha

 • + ekonomičtější řešení
 • + rychlé jednodušší provedení
 • + lze z ní udělat obytný prostor např. terasu, balkon nebo střešní zahradu
 • + lepší plocha pro umístění FVE panelů s důrazem na jejich účinnost
 • + možnost vytvořit „zelenou střechu”, která brání přehřívání domu
 • + lépe odolává kalamitním podmínkám
 • + požární odolnost

Sedlová střecha

 • + využitelnost podkrovních prostorů
 • + snazší výměna poškozené části krytiny
 • + relativně nenáročná údržba
 • + široký výběr střešní krytiny podle vašeho vkusu
 • – náročnější realizace
 • – potřeba dokonale provedené řemeslné práce
 • – hrozí vznik tepelných mostů

Jestli hledáte tu pravou nemovitost, neváhejte kontaktovat naše makléře, kteří vám rádi s výběrem pomohou.

zdroj: https://feedit.cz/2022/04/06/plocha-nebo-sedlova-strecha-vyberte-spravne-podle-typu-domu/

Pokud byste potřebovali řešit prodej či pronájem,

neváhejte se na nás obrátit.

6 tipů, jak vybrat dokonalý domov

6 tipů, jak vybrat dokonalý domov

Nezapomínejte, že dům nebo byt, který si pořizujete se stane vaším domovem. Může být sebekrásnější, ale pokud není dobře umístěn, nemusí to být ten pravý. Interiér i exteriér můžete přestavět, úplně předělat k obrazu svému, ale své okolí tak jednoduše nezměníte.

Víte, na co si dát při pořizování nového domu nebo bytu pozor?

VYHOVUJE VÁM RUCH VELKOMĚSTA?

Jakmile se rozhodnete, ve kterém kraji bude váš vysněný domov, je důležité si určit, jestli zvolíte bydlení ve městě nebo na vesnici. Venkov na vás může dýchnout klidem a pohodou, ale nezapomínejte, že z vesnice je přístup ke službám o něco složitější. Zapřemýšlejte, jestli bydlení na vesnici bude mít pořád tolik plusů i za deset let. Ruch velkoměsta se nemusí líbit každému. Služby sice máte za rohem a všude se dopravíte městskou hromadnou dopravou, ale vysněný klid tu najít nemusíte. Ideálním řešením by v tomto případě mohlo být předměstí – dostupné služby a zároveň relativní klid.

PROZKOUMEJTE OKOLÍ

Reálný život se od toho na papíře může dost lišit. Před výběrem nemovitosti navštivte její okolí, abyste se ujistili, že jste vybrali správně. Někdy stačí jen po okolí projíždět autem, ideálně v různých časech, abyste zjistili, co se děje. Můžete tak poznat i své budoucí sousedy.

PRÁCE A ŠKOLA

Je vaše práce a škola vašich dětí blízko? Budete muset jezdit autem nebo to zvládnete pěšky? Nezapomínejte na to, že někdy je náročnější dojíždět přes celé město než z předměstí. Víte, kolik času vám cestování zabere? Všechny tyto aspekty je důležité před přestěhováním zjistit. Abyste později nebyli zklamaní, že vám zbývá málo času na rodinu a vaše koníčky jen proto, že jste zvolili nevhodnou polohu vašeho domova.

RODINA, PŘÁTELÉ, VOLNÝ ČAS

Blízkost přátel a rodiny je důležitá. Jak moc by vám vadilo za svými blízkými dojíždět? A zvládnout to i oni k vám?

Jsou v okolí vašeho budoucího domova nějaké volnočasové aktivity? Prozkoumejte, jaké možnosti vyžití se v blízkosti nacházejí. Budete mít možnost zařídit dětem kroužky tak, aby zvládly cestu domů samy, nebo je budete muset vyzvedávat?

KLIDNÁ ČTVRŤ?

Nikdo z nás nechce bydlet v nebezpečné čtvrti. Ceny bytů i domů jsou tu sice o dost nižší, ale bezpečí rodiny by mělo být prioritou. Zjistěte si, jak je na tom okolí vaší vysněné nemovitosti s mírou kriminality. Bude bezpečné se sem přistěhovat? Bude tu bezpečno pro vaše děti?

BUDETE SI ROZUMĚT SE SOUSEDY?

Různé čtvrti přitahují podobné typy lidí. Podívejte se po svém okolí a zkuste si představit, jestli tu bydlí lidé, kteří vám jsou podobní. Přeci jen je pravděpodobné, že si tu budete chtít najít přátele, se kterými budete trávit letní večery na terase s grilem. Ujistěte se, že se stěhujete do lokality, kde si s lidmi v okolí budete rozumět. Přeci jen jde o vaše pohodlí.

Výběr vhodné lokality pro váš domov by se nikdy neměl uspěchat. Naši realitní makléři RE/MAX Power jsou speciálně proškoleni, aby vám s výběrem vhodného místa pomohli. Nebojte se zeptat a pomůžeme vám najít váš ideální domov podle místa, kde by se vám líbilo žít.

Zdroj: https://www.remax.eu/

Pokud byste potřebovali řešit prodej či pronájem,

neváhejte se na nás obrátit.

Hypotéka 2018

Ceny nemovitostí rostly po většinu roku 2017 nejrychleji v celé Evropské unii, v průměru o 16 %.
Dle odhadů ČNB se zvyšuje také nadhodnocení cen bytů – ke konci roku 2017 činilo zhruba 14 %.
Přetrvávají tak podmínky pro roztáčení spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich
pořízení, kterou ČNB od roku 2016 označuje jako největší riziko pro domácí finanční stabilitu. V
uplynulém roce banky navíc poskytly významné procento hypotečních úvěrů, které ČNB považuje
z hlediska ukazatelů schopnosti jej splácet z běžných příjmů za vysoce rizikové.

„S tím, jak růst cen bydlení předstihuje zvyšování příjmů domácností, se dlužníci stávají
zranitelnějšími. Zároveň roste pravděpodobnost, že o úvěr budou čím dál více usilovat rizikovější
žadatelé,“ říká guvernér Rusnok.

Změny říjen 2018

S cílem omezit tato rizika, avšak nesnížit dostupnost úvěrů, ČNB od 1. října 2018 stanovuje
horní hranice pro ukazatel DTI (debt-to-income) – dluh žadatele by neměl překročit
devítinásobek jeho čistého ročního příjmu, a DSTI (debt service-to-income – na splátku dluhů by
žadatel neměl vynaložit víc než 45 procent svého čistého měsíčního příjmu.
U 5 % úvěrů budou moci banky hodnoty DTI a DSTI u specifických obchodů překročit.
Současnou 90% hranici pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (ukazatel LTV) ponechává
ČNB beze změny. I nadále platí, že ze všech hypoték, které banky poskytnou, mohou úvěry s LTV
mezi 80 a 90 % tvořit nejvýše 15 %.
Pro většinu lidí to znamená mít aspoň pětinu hodnoty nemovitosti krytých ideálně z vlastních
úspor.
Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že tyto dluhové stropy vedou ke zpomalení růstu úvěrů, ne ale
zastavení růstu tzv. credit crunch. Neprokázalo se, že by růst cen nemovitostí zastavila.
DTI či DSTI doposud používalo 15 zemí EU. Kombinaci všech tří limitů LTV, DSTI a DTI uplatňují či
se chystají uplatňovat cca 3 země (Nizozemí, Slovensko a Rakousko).

Zároveň kromě plánovaných omezení výše uvedených ukazatelů roste úroková sazba. Analytici
očekávají, že bankovní rada České národní banky 26.9.2018 na svém zasedání zvýší základní úrokovou
sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,5 procenta. Jednalo by se tak o třetí zvýšení úrokových sazeb v
řadě. K dalšímu zvýšení sazeb by podle odborníků mohla letos centrální banka přistoupit v listopadu.
Otázkou je, zda skutečně přijde očekávaný efekt omezení zadlužení domácností. Pro výši nájmů a
prodejních cen bytů platí přímá úměra, když vzrostou ceny bytů, s mírným zpožděním dochází i
k růstu cen nájmů. Částka placeného nájemného je velmi často podobná výši splátky hypotéky –
domácnosti zásadní část svého příjmu vydávají

na bydlení, jen si nebudou moci platit na své vlastní.
Ing. Lucie Lea Moulisová
Hypoteční makléř GEPARD FINANCE a.s.

Použité zdroje:

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2018/20180612_zfs.html
http://www.finparada.cz/5107-Co-na-novou-regulaci-hypotek-od-CNB-rikaji-banky-a-developeri.aspx
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cnb-ve-stredu-opet-zvysi-urokove-sazby-ocekavaji-
ekonomove/1666041