Nový občanský zákoník

Změny v oblasti nemovitostí

 Díky kolegům z advokátní kanceláře Vilímková Dudák partners vám přinášíme přehled právních změn v oblasti nemovitostí, které přinesl od 1. 1. 2014 nový Občanský zákoník (dále jen NOZ).

 

NOZ ručí ke dni 1. 1. 2014 tyto právní předpisy:

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem

Vyhláška č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

 

Na co se NOZ vztahuje?

  • právní vztahy vzniklé ode dne 1. 1. 2014
  • právní vztahy týkající se osobních, rodinných a věcných práv bez ohledu na datum jejich vzniku
  • smlouvu o bankovním účtu, smlouvu o nájmu nemovité věci
  • dovolávají-li se právní předpisy právních ustanovení, která NOZ zrušuje, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení NOZ

 

Na co se NOZ nevztahuje?

  • smluvní vztahy vzniklé před 1. 1. 2014