Obsah webových stránek

Vyobrazení, články, inzeráty a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti RE/MAX Power. Obsah webových stránek je chráněn podle autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění), zákona o ochranných známkách (zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění) a případně dalších právních předpisů. Přestože jsou tyto webové stránky průběžně aktualizovány, společnost RE/MAX Power tímto upozorňuje návštěvníky, že se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout i údaje, které nejsou aktuální.

Rozesílání obchodních sdělení

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb., v platném znění) jsou nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou obchodním sdělením ve smyslu tohoto zákona. Pokud společnost VikiPower, s.r.o., (dále jen RE/MAX Power) získá od návštěvníka těchto webových stránek (dále jen „návštěvník“) jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo v souvislosti s poptávkou nemovitosti (koupě či nájem), nabídkou nemovitosti (prodej či pronájem), nebo v souvislosti s žádostí návštěvníka o zasílání informací a novinek ohledně nabízených nemovitostí, je společnost RE/MAX Power za splnění dalších zákonných podmínek oprávněna emailovou adresu a telefonní číslo návštěvníka využívat pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných produktů a služeb. Návštěvník má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení při poskytnutí osobních údajů. Návštěvník má možnost zaslat společnosti RE/MAX Power informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány. Společnost RE/MAX Power je oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté jí návštěvníky těchto stránek jen podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 – GDPR). Podobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v části Informace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce a účely zpracování: Vaše údaje, které jste uvedl/a na některém z formulářů umístěném na webu www.dobris.nemovitosti.cz (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost VikiPower, s.r.o., IČ: 07536801, se sídlem Dobříš, náměstí Komenského 1725 PSČ 26301, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302675, a je součástí sítě realitních kanceláří RE/MAX v České republice, kontaktní údaje: power@re-max.cz (“VP”), za účelem vyřízení Vaší nabídky nebo poptávky (v závislosti na druhu on line formuláře). VP bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkajících se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete. Právní základ: VP bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy. VP bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování. VP může zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) také na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování. Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyznačené Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky. Příjemci: V souvislosti s Vaší poptávkou nemovitosti (koupě či nájem), nabídkou nemovitosti (prodej či pronájem), reklamací případně v souvislosti s žádostí o zasílání novinek a informací předá VP Osobní údaje příslušné realitní makléři/pracovníkovi RE/MAX Power, kteří Vás přímo osloví s příslušnou nabídkou. Doba uchování: Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, VP Osobní údaje vymaže. Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Práva subjektu údajů: Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování. PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro účely přímého marketingu MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY. Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).