Předkupní právo se vrací.

Díky zákon 460/2016 Sb. se nám od 1.1.2018 vrací předkupní právo. Tedy povinnost při podílovém spoluvlastnictví nabídnout nemovitost spoluvlastníkům.

Což však komplikuje převod nejen garážových stání v novostavbách, ale všech nemovitostí, jež jsou zapsány ve spoluvlastnictví. Zákon nám totiž sice vrátil předkupní právo jako před rokem 2013, změnil se však např. postup nabídky či tyto odstavce zakotvené v NOZ:

§1124

(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízkéNedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

§1125

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.

Jak postupovat při prodeji nemovitosti dotčené předkupním právem?

Nejprve byste si měli identifikovat, že se předkupní právo Vaší nemovitosti týká. Zpravidla jde o garážová stání, sklepní kóje v novostavbách (vedené jako podíl na nebytové jednotce), přístupové cesty apod.

Existují různé krkolomné varianty, které si vymýšlí majitelé, aby nemuseli postupovat zdlouhavým způsobem, domnívám se však že pokud by jejich postup některý spoluvlastník napadl u soudu a domáhal se svých práv, bude velice úspěšný.

Možnost, jak lze postupovat při menším počtu spoluvlastníků je vzdání se předkupního práva a zápis do katastru. Musí však být všichni součinní.

Další možnost je přídatné spoluvlastnictví, tedy opět zapsáno právo v katastru, zde se konkrétně jedná spíše o přístupové cesty, které je možné brát jako funkční celek s nemovitostí.

Všechny ostatní případy je však nutné si projít náročné kolečko. Tedy, po nalezení kupujícího (v zákoně viz koupěchtivého) je třeba uzavřít kupní smlouvy s rozvazovací podmínkou. Tu pak poslat s nabídkou ostatním spoluvlastníkům a čekat 3 měsíce, aby se vyjádřili. Při menším počtu si můžete vlastníky oběhnout, aby Vám podepsali, že nabídku nevyužijí. Pozor, toto musí být provedeno po podpisu KS, jinak se na to nebere zřetel.

Pokud byste potřebovali řešit prodej v rámci předkupního práva, neváhejte se na nás obrátit.