Územní plán

Co je územní plán

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, koordinují výstavbu apod.územní a regulační plán

K čemu potřebuji územní plán

Pokud máte v úmyslu stavět, rekonstruovat nebo přistavovat, vždy se musíte seznámit s územním a regulačním plánem. Ty určují podmínky pro zástavbu v dané lokalitě. Právě tam se dozvíte, jaké zásady musíte při výstavbě dodržet i to, jak bude vaše nejbližší okolí vypadat v příštích letech.

Informujte se o územním a regulačním plánu

Stavební zákon říká, že se veřejnost může účastnit jakékoliv části jednání týkající se územních a regulačních plánů. Před projednáváním územního plánu musí být veřejnost seznámena s jeho záměry. Alespoň 30 dní před zasedáním je návrh zveřejněn. Zároveň je oznámeno místo, datum a čas projednávání. Připomínky k návrhu územního plánu může vznést kdokoliv, ať už občan nebo podnik. Je možné přednést námitky, připomínky, návrhy. K vašim námitkám a připomínkám obdržíte vyjádření do 30 dní.

Kupujete pozemek? Kontrolujte územní plán

Jestliže jste se rozhodli pro zakoupení pozemku, zjistěte si, zda je pro danou obec zpracován územní plán. Také zjišťujte, zda není vydán regulační plán pro lokalitu, ve které chcete stavět.
V lokalitě může být stavební uzávěra, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. Do příslušných dokumentů můžete nahlížet zdarma a také máte možnost dělat si výpisky.

Co zjišťovat v územním plánu

  • stavební uzávěru
  • plánovanou výstavbu v okolí (infrastruktury i ostatních staveb)
  • možnost zastavět pozemek
  • možná omezení stavby (sklon střechy, typ stavby, celkovou výšku apod.)

Územní plány přilehlých obcí

ÚP obce Borotice

ÚP obce Daleké Dušniky

ÚP obce Drevniky

ÚP obce Drhovy

ÚP města Dobříš

Zajímají Vás informace z Dobříšska?

Pravidelně sledujeme náš realitní trh a nemovitosti v okolí Dobříše.

Chcete se dozvědět více?

Přihlášením souhlasíte se zpracováním Vašich údajů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.