Analýza společnosti PlanRadar, která zahrnovala více než 2500 společností v Evropě, zjistila, že až 30 % celkových nákladů na projekt se v tuzemsku připisuje předělávkám a vícepracím.

Prodloužení projektu a výrazné navýšení rozpočtu

Společnost PlanRadar, jedna z předních evropských platforem pro digitalizaci procesů během výstavby a správy nemovitostí, nedávno publikovala výsledky výzkumu, který analyzoval hlavní příčiny a důsledky předělávek a víceprací v oblasti stavebnictví. Ty zahrnují veškeré práce, které nebyly původně zahrnuty do plánu a rozpočtu projektu. Může se jednat například o dodatečné konstrukční nebo instalační práce, rozšíření původního rozsahu prací, opravy chyb atd. Vícepráce obvykle vyžadují dodatečné zdroje, jako je čas, materiály a pracovní síla, a mohou mít velký dopad na harmonogram a náklady projektu. Podle výsledků výzkumu se mohou náklady zvýšit až o 20 %, přímo v České republice pak dokonce až o 30 %. Tato čísla jsou alarmující a poukazují na potřebu efektivnějších strategií a procesů pro řízení projektů a snížení množství oprav.

“Klíčovým faktorem v každé obchodní strategii je čas. To se zvlášť projevuje v oboru stavebnictví, kde jsou předělávky a vícepráce běžné a způsobují zpoždění, která se všem zainteresovaným stranám velmi prodraží,” komentuje Sander van de Rijdt, spoluzakladatel a CEO společnosti PlanRadar, a dodává: „Nepředvídatelné situace způsobené předělávkami mají důsledky nejen z ekonomického hlediska, ale i pro celý projekt a byznys jako celek. Lze jim však snadno předejít, když použijete ta správná řešení.”

Stavební společnost nestíhá? Poškozuje tím nejen sebe

Výzkum mezi více než 2500 zákazníky společnosti PlanRadar zjišťoval důvody výše uvedené nesprávné praxe v sektoru stavebnictví: většina respondentů uváděla jako hlavní příčinu špatnou komunikaci mezi zainteresovanými stranami a týmy (v 12 z 15 zemí), následovanou nedostatečnou organizací a správou dokumentů a chybami při kontrole kvality. Tyto faktory vedly nejen ke zvýšeným nákladům, ale také k prodlevám v dodání, poškození vztahů mezi dodavateli a klienty, snížení spokojenosti zákazníků a celkovému poškození reputace společností.

“V současné době, kdy se trh musí potýkat s řadou výzev, je potřeba zlepšit kontrolu kvality. To může společnostem přinést úspory milionů eur ročně díky menšímu počtu předělávek,” říká Ibrahim Imam, spoluzakladatel a CEO společnosti PlanRadar, a doplňuje: „Platforma pro digitalizaci stavebních procesů PlanRadar snižuje riziko nutnosti oprav a umožňuje firmám snižovat zbytečné náklady navíc, což je přirozeně podstatný faktor na cestě k tomu, aby byly úspěšné a mohly dále růst.”

Analýza zjistila, že kromě přímých ekonomických škod a poškození dobrého jména mohou předělávky vést i k situacím, kdy vznikne nárok na reklamaci z důvodu porušení smlouvy, a k dalším právním problémům. Dochází také k plýtvání materiály, což má mimo jiné negativní vliv na životní prostředí a společnost. Navíc je známo, že každá oprava a vícepráce negativně ovlivňuje morálku pracovníků, zvyšuje jejich frustraci a snižuje motivaci, což má zásadní vliv na jejich produktivitu. Ani tato rizika by se vzhledem k nedostatku pracovních sil v oboru neměla podceňovat.

Hlavní příčiny předělávek a víceprací v České republice

  1. Špatná komunikace a spolupráce mezi zainteresovanými stranami a členy týmu je podle výzkumu primární příčinou předělávek v České republice. Pokud například stavební tým obdrží chybné informace o umístění mechanických, elektrických a vodovodních systémů, může to mít za následek nákladné opravy, pokud jsou systémy instalovány na nesprávném místě.
  1. V těsném závěsu jsou problémy s kontrolou kvality, která, pokud se důsledně neprosazuje, vede k řadě vad a nedodělků. Ty obzvláště s pokročilými fázemi stavby způsobují závažné problémy, jelikož zpětné opravy jsou velice nákladné. Pokud například betonová směs není testována na požadovanou pevnost a přijde se na to pozdě, je nutné tyto části na stavbě odstranit a zcela nahradit. 
  1. Jako třetí klíčový faktor v tuzemsku vychází nedostatečná organizace a špatná kontrola dokumentů. Pokud je v dokumentech chaos, může být pro členy týmu velmi obtížné se zorientovat a získat právě ty informace, které potřebují. Pokud jsou k dispozici nesprávná či zastaralá data, anebo nejsou potřebné informace vůbec k dohledání, vede to opět k nedorozumění, chybám a zpoždění. 
  1. Již z podstaty věci stavbu negativně ovlivňuje také nedostatečné plánování. Když je návrh projektu neúplný, nejasný nebo není dostatečně podrobný, vede to zpravidla ke zmatkům a změnám v rozsahu projektu. Navíc, když se stavební práce neprovádějí ve správném pořadí, vede to k nejen k opravám, ale často ke kompletnímu předělání. 
  1. Pro proces výstavby a životnosti projektu je zásadní také kvalita použitých materiálů. Ta, pokud nejsou dodrženy příslušné standardy, může vést k defektům nebo selhání, což způsobuje zpoždění a zvyšuje náklady na opravy nebo výměny. Výběr nevhodných materiálů může navíc vyústit až k právním postihům. To nejen prodražuje náklady, ale také to může poškodit dobré jméno společnosti.
  1. Výzkum přinesl překvapivé zjištění, že se v minulém roce hojně diskutované téma nedostatku kvalifikovaných pracovních sil ve většině zemí včetně České republiky zařadilo až na poslední příčky. Nejedná se tedy o hlavní příčinu oprav a víceprací. Ve stavebnictví samozřejmě dochází k mnoha chybám zapříčiněnými jednotlivými pracovníky, nicméně výsledky ukazují, že tyto chyby mají obzvláště v tuzemsku na předělávky pouze mírný dopad.

Budoucností stavebnictví je digitalizace

Studie přináší cenné poznatky o příčinách a následcích oprav ve stavebnictví a ukazuje, co je potřeba změnit, aby firmy těmto problémům dokázaly předcházet. Většina zemí se shoduje, že náklady na vícepráce a předělávky by bylo možné snížit lepší komunikací mezi všemi zúčastněnými stranami a přesným a realistickým plánováním. Česká republika oproti ostatním aspektům klade také velký důraz na využívání digitálních nástrojů, které usnadňují většinu dalších strategických přístupů ke zlepšení spolupráce – ať už se jedná o zmíněnou komunikaci a plánování, kontrolu kvality či udržování pořádku v dokumentaci. Důkazem toho jsou i reakce klientů PlanRadaru, kteří digitální nástroje zavádějí. Z nich 52 % uvedlo, že implementace PlanRadaru vedla ke snížení množství oprav, a až 89 % uživatelů potvrdilo, že jim PlanRadar pomohl ke snížení celkových nákladů na předělávky. To potvrzuje, že digitalizace je skutečně klíčovým aspektem a budoucností stavebnictví. Této změny netřeba se obávat, ale spíše ji přivítat jako příležitost k efektivnějšímu a udržitelnějšímu rozvoji stavebnictví.

Více o průzkumu

V únoru 2023 provedla společnost PlanRadar průzkum v 17 zemích (Česká republika, Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Maďarsko, Itálie, Francie, Španělsko, Rumunsko, Spojené království, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Austrálie a Brazílie), jehož se účastnilo 2 551 respondentů v oboru stavebnictví. Výzkum se věnoval nákladům na opravy a vícepráce ve stavebnictví a jejich příčinám, následkům a možným řešením.

Perfektní bydlení začíná u kvalitních materiálů dodržení termínů a kontroly kvality

V případě, že vyberte pro svůj stavební projekt firmu, která je ověřená, dodržuje časový harmonogram stavby, pracuje s kvalitními materiály a hlavně nemá problémy s kontrolou kvality, pak nejen že ušetříte, ale v případě prodeje se výrazně zvedne prodejní cena vaší nemovitosti. Pokud by byla stavba s vadami, které například vám osobně při užívání nemovitosti nevadily, budoucímu majiteli vadit budou. V takovém případě byste mohli přijít o výraznou část peněz, protože byste s největší pravděpodobností při prodeji cenu museli snížit. 

Chcete-li nemovitost prodat, obraťte se na naši realitní kancelář Remax/Power, kde vám naši zkušení makléři a prodejem pomohou.

Zdroj:

https://feedit.cz/2023/06/15/jaka-je-skutecna-cena-predelavek-a-vicepraci-ve-stavebnictvi/ 

canva.com

Napište nám

10 + 15 =

Pokud byste potřebovali řešit prodej či pronájem,

neváhejte se na nás obrátit.